Huấn luyện viên
Nguyễn Việt Linh

z5360255180342_c12911158a040ce5aa740c83281403c5

CEO Comteck Việt Nam - tư vấn & đào tạo chiến lược kinh doanh 11 năm kinh nghiệm Marketing/Bán hàng
Cố vấn Marketing các cộng đồng Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam

Bài viết liên quan

Huấn luyện viên<br>Lê Thị Hồng Vân
Huấn luyện viên
Lê Thị Hồng Vân
Huấn luyện viên<br>Jenny Nguyễn
Huấn luyện viên
Jenny Nguyễn
Huấn luyện viên<br>Trần Đức Huân
Huấn luyện viên
Trần Đức Huân
Huấn luyện viên<br>Trần Danh Hoạt
Huấn luyện viên
Trần Danh Hoạt