Huấn luyện viên
Trần Danh Hoạt

z5360254080089_8af346da345689e30467e0cb1c89e2e1

Tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội,
CEO Go solutions, công ty tư vấn chuyển đổi số và tích hợp hệ thống
Co-founder LightJSC, Vietlogos
Phó chủ tịch CLB CEO-PRO

Bài viết liên quan

Huấn luyện viên<br>Hà Thị Giang
Huấn luyện viên
Hà Thị Giang
Huấn luyện viên<br>Jenny Nguyễn
Huấn luyện viên
Jenny Nguyễn
Huấn luyện viên<br>Trần Đức Huân
Huấn luyện viên
Trần Đức Huân
Huấn luyện viên<br>Đào Thị Thùy Linh
Huấn luyện viên
Đào Thị Thùy Linh