Chính sách bảo lưu khoá học, chuyển đổi, hoàn học phí

1. Bảo lưu khoá học

Học viên có quyền bảo lưu khoá học tối đa 01 lần, thời gian thông báo muộn nhất trước 01 ngày diễn ra khoa học cho bộ phận CSKH của Học viện;

Học viên được sắp xếp tham gia khoá học gần nhất sau khi bảo lưu, trường hợp học viên không tham gia hoặc từ chối tham gia khoá học được tổ chức gần nhất thì coi như học viên đã hoàn thành khoá học;

2. Chuyển đổi khoá học

Học viên có quyền chuyển đổi sang các khoá học khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn; Việc chuyển đổi có hiệu lực trước khi khoá học diễn ra 01 ngày hoặc đang trong thời gian bảo lưu khoá học; Học viên cần nộp bổ sung học phí trong trường hợp cao hơn;

3. Hoàn trả học phí

Học viên được hoàn trả học phí trong trường hợp bất khả kháng, gặp vấn đề về sức khoẻ mà không có khả năng tham gia khoá học được nữa; Học viên cần cung cấp giấy tờ chứng minh có xác nhận của Bệnh viện;

Shinecom Academy

Bài viết liên quan

Chính sách phản hồi khiếu nại
Chính sách phản hồi khiếu nại
Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán
Chính sách đăng ký khoá học
Chính sách đăng ký khoá học
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân