Chính sách đăng ký khoá học

Học viên đăng ký khoá học tại Shinecom Academy (Học viện) và thanh toán thành công được hiểu là đồng ý sử dụng sản phẩm dịch vụ của Học viện và sẽ được xác nhận thông qua email hoặc tin nhắn zalo của Học viện sau khi thanh toán thành công.

Chăm sóc khách hàng của Học viện sẽ liên hệ để thông báo và nhắc lịch tham dự khoá học và tạo nhóm để học viên tham gia lớp học;

Học viên có trách nhiệm tham gia khoá học đúng giờ, và tuân thủ các nội quy, quy định của Học viện và lớp học; Trường hợp tự ý vi phạm thì Học viện có quyền chấm dứt hợp đồng và không hoàn lại học phí;

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SHINECOM ACADEMY


       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Công ty cổ phần Shinecom Academy

Tên tôi là:……………………………….. Ngày sinh:…………………………………

Số điện thoại:……………………………. Email:…………………………………….                                            

Sau khi tìm hiểu tôi có mong muốn được tham gia khoá học: 

…………………………………………………………………………………………

Do Công ty cổ phần Shinecom Academy tổ chức vào ngày     /     /2024;

  1. NỘI QUY QUY ĐỊNH CỦA KHOÁ HỌC

Điều 1: Học viên tham gia khoá học

Học viên được xác nhận tham gia khoá khi hoàn thiện 100% học phí chậm nhất trước 01 ngày diễn ra khoá học.

Học viên có trách nhiệm tham gia khoá học đúng giờ, và tuân thủ các nội quy, quy định của Học viện và lớp học; Trường hợp tự ý vi phạm thì Học viện có quyền chấm dứt hợp đồng và không hoàn lại học phí;

Điều 2: Bảo lưu khoá học

Học viên có quyền bảo lưu khoá học tối đa 01 lần, thời gian thông báo muộn nhất trước 01 ngày diễn ra khoa học cho bộ phận CSKH của Học viện;

Học viên được sắp xếp tham gia khoá học gần nhất sau khi bảo lưu, trường hợp học viên không tham gia hoặc từ chối tham gia khoá học được tổ chức gần nhất thì coi như học viên đã hoàn thành khoá học;

Điều 3: Chuyển đổi khoá học

Học viên có quyền chuyển đổi sang các khoá học khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn; Việc chuyển đổi có hiệu lực trước khi khoá học diễn ra 01 ngày hoặc đang trong thời gian bảo lưu khoá học; Học viên cần nộp bổ sung học phí trong trường hợp cao hơn;

Điều 4: Hoàn trả học phí

Học viên được hoàn trả học phí trong trường hợp bất khả kháng, gặp vấn đề về sức khoẻ mà không có khả năng tham gia khoá học được nữa; Học viên cần cung cấp giấy tờ chứng minh có xác nhận của Bệnh viện;

Tôi xác nhận đã đọc và tuân thủ các quy định của Học viện, tự nguyện tham gia khoá học, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm;

 

Ngày     tháng     năm 2024

  HỌC VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan

Chính sách phản hồi khiếu nại
Chính sách phản hồi khiếu nại
Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán
Chính sách bảo lưu khoá học, chuyển đổi, hoàn học phí
Chính sách bảo lưu khoá học, chuyển đổi, hoàn học phí
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân