Chính sách phản hồi khiếu nại

Khách hàng đồng ý và tuân thủ rằng, khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Shinecom Academy, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Khách hàng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Shinecom Academy phải được gửi về Công ty Cổ phần Shinecom Academy ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Shinecom Academy sẽ liên hệ để giải quyết tranh chấp của Khách hàng. Căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.
Chăm sóc khách hàng của Shinecom Academy chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng trong trường hợp khách hàng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

  • Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của khách hàng (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.
  • Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh, chứng cứ liên quan.
  • Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại. 

Bài viết liên quan

Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán
Chính sách bảo lưu khoá học, chuyển đổi, hoàn học phí
Chính sách bảo lưu khoá học, chuyển đổi, hoàn học phí
Chính sách đăng ký khoá học
Chính sách đăng ký khoá học
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân